Wat als?

Door Jaap Holwerda, 10 januari 2018

Een paar jaar geleden heeft de overheid getracht Huis Doorn de nek om te draaien. Inmiddels heeft diezelfde overheid investeringen gedaan die een veelvoud zijn van het aanvankelijke te bezuinigen bedrag. Zo is nu de Keizerlijke tuin aan de beurt. Het zal allemaal wel nodig zijn, maar de oude sporen die ons nog zoveel te vertellen hadden zullen niet meer zijn. De rondleidingen door de tuin, die ik mocht geven, waren voor mij ook het meest sprekend om een beeld te geven van Huis Doorn en haar bewoners.

Audrey Hepburn die als kind in de tuin speelde. Juliana en Bernard die mochten ¨parkieten¨ in het struweel. Het paar dat ook hun eerste boreling, Beatrix, bij de Keizer kwam showen. De dames van de wasserij, verstopt tussen de rododendrons, die hiervan getuige wilden zijn. De tuinmannen die elke ochtend begonnen te schoffelen daar waar nu het mausoleum is. Dit omdat er vanaf daar uitzicht op de badkamer van de Keizerin was. Het vaste loopje van majoor von Ilseman door de tuin met een vertrouweling, waarbij juist die zaken aan de orde kwamen die nu net niet in von Ilsemans dagboek staan. Wilhelm die altijd snoepjes bij zich had voor kinderen die zich bij de hekken vertoonden.

De oorspronkelijke Franse tuin werd door de ¨Engelsman¨ Wilhelm zoveel mogelijk omgezet naar een Engelse tuin. Beide elementen zijn nog steeds terug te vinden. Engelsen spreken hier dan ook over een ¨Dutch Garden¨ oftewel het is een rommeltje. Het naaldbos zo'n 10 jr geleden gedetermineerd door de Pinetum vereniging. Gefinancierd door de provincie, omdat we de beste maatschappelijke stage hadden georganiseerd. Voor mij de drie sequoia's, reuzen tot de hemel reikend, als knuffel bomen. De absolute top is natuurlijk de rozentuin. Een tuin die haar voorbeeld in Berlijn verre overtreft. Een groep vrijwilligers die, zelfs in de winter, met zoveel liefde een waar paradijs voor geliefden heeft geschapen.

Dan natuurlijk het mausoleum, het enige eigendom van de familie, gedacht door de tweede vrouw van de Keizer met als aannemer de Gooijer. Geen familie van Rijk overigens.

In het testament van Wilhelm staat dat hij in Doorn blijft tot Duitsland weer een monarchie is. Ja, WAT ALS de aanslag van Graf von Stauffenberg op Hitler gelukt zou zijn.

Een aanslag overigens ingegeven niet door anti nazi sentimenten, maar om het vaderland te redden tegen de aanstormende Russen. Mogelijk zou dan Louis Ferdinant, het favoriete kleinkind van de keizer, de troon van Pruisen zijn toegevallen en daarmee de Keizerskroon hebben verkregen. Acceptabel voor de Amerikanen maar zeker niet voor de Russen.

Overigens, Wilhelm II stamt in een directe lijn af van onze Willem van Oranje. De tak die wij in Nederland hebben is via een omweg aan zijn titel gekomen. Wellicht iets voor de oranje vereniging om dit bij vieringen mee te nemen. Georg Friedrich Prins van Pruisen, achterkleinkind van Wilhelm, zou dan ook aanspraak op de Oranje troon kunnen maken. Maar ja dan moeten we Maxima weer missen!!