Een brandende vraag

Door Jaap Holwerda, 3 april 2019 Nieuwsbode Utrechtse Heuvelrug

Door mijn activiteiten in de media, met de onderwerpen Wilhelm II en de wereldoorlogen, krijg ik regelmatig “post”. Een mail betrof het medisch congres op 7 februari te Ieper in België. De Spaanse griep, in maart 1918 die het verloop van de geschiedenis zo dramatisch zou veranderen, was het onderwerp. Deze griep, genoemd naar de Spaanse journalist die deze ziekte als eerste zou beschrijven, zou uiteindelijk een aantal slachtoffers maken gelijk aan de twee wereldoorlogen bij elkaar!

In maart 1918 leek het Duitse leger de overwinning in de zak te hebben. Rusland had zich overgegeven, aangevuld met geoefende soldaten uit het oosten was Parijs in zicht. Frankrijk en Engeland waren feitelijk verslagen. Wat was het dat elke lust de Duitsers ontnomen had om de zo begeerde buit binnen te halen? Natuurlijk de Amerikanen, met hun financiële belangen, arriveerden in groten getale. Zij waren geen partij voor de Duitsers en vielen bij bosjes. Maar..... zij voerden iets heel dodelijks met zich mee, waar ook zij uiteindelijk het slachtoffer van zouden worden.

De Spaanse griep, een mutatie op varkenspest of vogelgriep? Biologische oorlogsvoering, door wie weet welke partij? Door virologen is nu met overtuigende data vastgelegd dat de impact op het Duitse leger bepalend is geweest voor het verloop van de strijd. Alleen de Amerikanen konden door een onuitputtelijke aanvoer, van frisse en (nog) niet aangetaste troepen deze oorlog tot een beslissend einde brengen. Iets wat de Duitse generaal Ludendorff al dacht, maar toen niet kon bewijzen. Duitsland is verslagen door de Spaanse Griep!! Mijn brandende vraag, nu bewezen, waarop stuitte de Duitse aanval? Is nu eindelijk, door de Engelse Laura Spinney, beantwoord.

Dat virussen en bacillen wel vaker aan het langste eind trekken, werd in 1898 al beschreven door H.G.Wells in zijn “War of the Worlds”. Hier wordt een invasie van Mars wezens uiteindelijk gekeerd door..... virussen. Als hoorspel, van Orson Welles, in 1938 uitgezonden, dat in Amerika tot grote paniek heeft geleid.

Wat als de Spaanse Griep niet had geheerst? Ik doe een poging vanuit hoe destijds de verhoudingen waren. Duitsland zou, zoals bij de Frans-Duitse oorlog in 1870, Parijs hebben bezet. Al eerder hadden juist Duitsland en Amerika aangegeven om tot een wapenstilstand te willen komen. Geen schandalig verdrag van Versailles, maar “Het Vredes verdrag van Den Haag”. Met dit voor alle partijen “eervolle” verdrag had ook Duitsland, zonder rancune, kunnen leven. De Nazi ratten hadden in 1933, mogelijk, hun kans niet gekregen. Hoe anders had onze wereld er nu uit gezien!