Wilhelms Wondere Wereld

Door Jaap Holwerda, 12 juni 2019 Nieuwsbode Utrechtse Heuvelrug

Om tot waarheidsvinding te komen dient men bronnen te vinden die los van elkaar kunnen getuigen. Daarnaast zullen er ook bewijzen overlegd moeten worden om zo tot een waarheidsgetrouwe publicatie te komen. Mijn website www.dossier-wilhelm2.nl, andere publicaties in kranten en op internet zijn hiervan het resultaat. Met Karel de Grote via Napoleon, de wereld oorlogen tot de huidige tijd, heb ik inmiddels een “stelling” betrokken waarom conflicten welhaast onvermijdelijk bleken. Beschikt u over een Power Point? Met een groot aantal bewijsstukken, waaronder historische kranten vanaf 1853, zal ik u gaarne meenemen! Zo heb ik inmiddels ook een andere visie op het ontstaan, en de rol van Wilhelm II, met betrekking tot de eerste wereld oorlog.

Zou het niet zo zijn dat het optreden van Napoleon, dat een einde maakte aan de relatieve rust in Europa die vanaf 800 (Karel de Grote) heerste, het startpunt zou worden van alle geweld dat nog zou volgen? We noemen dit het “Heilige Roomse Rijk” ofwel het “Eerste Rijk” dat daadwerkelijk 1000 jaar duurde! Nederland heeft hier ook geruime tijd deel van uit gemaakt. Zou het ook niet zo zijn dat de Pruisen die de Nederlanders en Engelsen bij Waterloo nipt aan de eind overwinning zouden helpen kwaad bloed zou zetten? Oude rekeningen die altijd weer vereffend moeten worden?

Onlangs was er in Huis Doorn een presentatie rondom de vermeende schuldvraag van onze voormalige plaatsgenoot. Weliswaar wispelturig en veel grootspraak, maar in daden alles behalve een oorlogshitser zo is nu wel gebleken. De boeken van Hans Andriessen of Christopher Clark geven het andere beeld.

Onlangs stuurde Joost mij een artikel, uit een Engelse krant, uit 1914. De Keizer, omschreven als de "Hun-in-Chief¨( de Engelsen noemden de Duitsers ¨Hunnen¨ onder meer omdat ze de kerktorens beschoten, dat hier vijandelijke observatie posten in waren ondergebracht vertelde de Engelse propaganda niet), verbleef in 1907 in Highcliffe Castle waarbij hij grote populariteit verkreeg met het organiseren van ¨Tea Parties¨ voor de plaatselijke jeugd. Waarom was Wilhelm in zijn geliefde Engeland?

In Pruisen was Wilhelm overspannen geraakt door het “gerucht” dat hij een homo-seksuele relatie zou hebben met Prins von Eulenburg. Niet alleen in Duitsland maar ook in Frankrijk werden er volop spotprenten geplaatst. Wilhelm in een roze onderbroek of daar waar zijn vrouw tegen hem zegt: “Ik zou willen dat jij een man was”. Zijn antwoord: “Ik zou willen dat jij een man was”. Totaal overspannen vroeg hij aan de Engelse koning of hij een aantal weken mocht overkomen om tot rust te komen. In Highcliffe Castle aangekomen begon hij een verhouding met de keuken kokkin. Gelukkig maar, zo werd geschreven, alles beter dan homo. Het Keizerrijk was gered!

Overigens had Wilhelm ook in Nederland een alleraardigste vriendin, de Argentijnse mevrouw Pannwitz. De dochter van deze mevrouw, Ursela, stond weer in de belangstelling van onze Prins Bernhard. Met deze Argentijnse link is er mogelijk een verband met onze Maxima. Lees hiervoor “Wilhelm Imperator Rex” op mijn site of op internet. Waarlijk “Wilhelms Wonderlijke Wereld”!