Wilhelm en Luther

Door Jaap Holwerda

Voor die genen die er oog voor (willen) hebben blijkt Huis Doorn de nodige geheimen te verbergen. Een paar met verwijzing naar de bijbel, mogen niet ontbreken.

In Nederland liet Wilhelm ll zijn baard staan. Velen zien hierin een verwijzing naar "valse" profeten zoals de kerstman, sinterklaas of Benno L. Wellicht dit anders. Immers: "Hij die doden te betreuren heeft tone dat met een baard. Het onrecht verwijst naar de schuldvraag voor WO l, zoals Wilhelm ll deze in zijn autobiografie beantwoord. Zo vond ik ik ook in een theologische verhandeling: "Wantrouw vrouwen met baard en mannen zonder". 

In de eetkamer van Huis Doorn het Vikkingschip. Symbool voor het (tweede) Keizerrijk. Aan boord het Duitse volk met zijn Keizer. Een verwijzing naar Lukas 8? Weet U nog, Jezus met zijn leerlingen in een boot op het meer van Tiberias. Zware storm, de leerlingen in paniek. Jezus tegen zijn leerlingen: "Waar is jullie vertrouwen. Ik ben toch bij jullie!!" De storm verwijzend naar de Fransen, Russen en andere kwaadwillenden die het toch zo succesvolle Tweede Rijk een loer wilden draaien. Wie Jezus is laat zich raden.

Het schilderij de Ongelovige Thomas, hij die niet geloofde in de wederopstanding. De wederopstanding was er. Dit schilderij, een geschenk (zondag 5 oktober 1930) aan de Maartenskerk te Doorn van de Keizer en zijn vrouw Hermine, vol van symboliek zoals de keizer, tegen beter weten in, ook in zijn eigen wederopstanding bleef geloven.

In Huis Doorn: elke ochtend een gebedsdienst. De preek opgestuurd uit Berlijn. Altijd gezang 474 uit het oude liedboek voor de kerken: "God roept ons broeders tot den daad" eindigend met..... "en in een elk die hem behoort,het nieuwe rijk begint". Uit volle borst door alle aanwezigen (het hogere personeel) meegezongen. Een geloof in het herstel van zijn Keizerrijk? Helaas de nazi duivel lag op de loer.

Majoor von Ilsemann, Wilhelmll en velen met hen geloofden: alleen "onder Gods genade" ,kon een Keizer van bovenaf het Duitse volk leiden. Het (nationaal) socialisme (waarbij ieder gelijk is, de een wat meer dan de ander), moest wel tot de (morele) ondergang leiden.

Zie hier een van de redenen waarom met name Majoor von Ilsemann, als hoeder van het Keizerrijk, zich tijdens WOll van de goede kant heeft laten zien. Majoor von Ilsemann, die nog immer op erkenning wacht!!