Nep nieuws column

Door Jaap Holwerda, 6 maart 2019

Een tijdje geleden werd ik, door een aantal vrijwilligers van Huis Doorn, gewezen op een Column van de heer Willem Pekelder in de Trouw. Naast een neerbuigende houding naar de suppoosten werd Huis Doorn neergezet als een omgeving waar nazi-sympathieën hoogtij vierden. Voor mij een Column waar Pekelder, vooringenomen, e.e.a. bij elkaar gegoogled heeft. Kom niet, slecht geïnformeerd, aan Huis Doorn of men komt aan mij.

Natuurlijk is er op de tweede vrouw van de Keizer wel het nodige af te dingen maar... meerdere getuigen, uit eerste hand, hebben mij bevestigd dat er boven de poort onderduikers verstopt waren. Op verzoek van de Burgemeester van Doorn, van Nagell, werden zij ondergebracht in de ruimte boven het wachtlokaal van de SS. "Daar zal men hen zeker niet zoeken" zo melde Majoor von Ilsemann in kasteel Amerongen. Het zouden niet de enige hand en span dienst zijn die voor het verzet is verricht. Het bewijs? Een in het Engels gestelde briefdie de Majoor op zak had, al voor de Heuvelrug bevrijd was. In deze brief wordt door het bevoegd gezag bepaald dat zowel de Keizer als de Majoor op geen enkele manier geheuld hebben met de bezetter. Ook in een ander document uit 1947, in mijn bezit, wordt de Keizer vrijgepleit. In het boek van Loek Caspers, "Verzet op de Utrechtse Heuvelrug", wordt Huis Doorn positief vermeld.

Waarom de SS als bewaking? Het was "gewone" Duitsers en Nederlanders verboden om contact met de Keizer te hebben. Volgens de Nazi's was hij, met zijn gedrag en uitspraken, "unfreundlich". Na zijn overlijden werd Huis Doorn alleen nog door een enkele NSB'er bezocht. Vaak, ook in Doorn en Amerongen, wordt er gerefereerd aan een enkele onverstandige uitspraak van Wilhelm. Leuk, gezien de amusement waarde, om dit zo aan elkaar door te geven. "Leren uit de geschiedenis"beperkt zich helaas tot de oorlogen en niet tot de aanleidingen ervan. Zou hier niet een opdracht moeten liggen voor Doorn of Amerongen?

Indien men Wilhelms boek, direct na aankomst, in Nederland geschreven leest, zien we een man die keurig verwoordt waar het fout ging. In een voorstudie voor dit boek krijgt hij, in april 1921 van von Hindenburg, complimenten voor zijn "Vergleichende Geschichtstabellen". Ofwel Wilhelm kon precies, in de tijd aangeven, hoe Europa de oorlog was ingesukkeld. Zijn, terechte, zorgen over "het showproces" Versailles en dat Duitsland (en hij) graag voor een internationaal gerechtshof op neutraal terrein willen verschijnen. De voorwaarde; ALLE landen moeten hun archieven openen!!! Ja meneer Pekelder we zitten nog steeds in een showproces modus. Leuk om vooringenomenheid te bevestigen en onderhoudend voor de Trouw lezer. Voor waarheidsvinding zal U toch zich wat beter moeten informeren. Een NEP NIEUWS COLUMN !

Daar waar onderzoeksjournalistiek in Nederland wel beter zou mogen, in Duitsland heeft men een nog langere weg te gaan. In mijn contacten met de Duitse pers heb ik al meegemaakt dat iemand in huilen is uitgebarsten, "wij zijn toch schuld aan alle kwaad in Europa?"Of een journalist die zei "dat hij de niet mocht nuanceren m.b.t de schuldvraag".

Op de vraag of ik in de regio wat presentaties wil geven geef ik graag gehoor. Originele documenten, ter bewijsvoering, veelal door bewoners van de Heuvelrug geschonken zullen hier deel van uitmaken.