Huis Doorn als Slot Bommelstein

Door Marcel Bos

Jaap Holwerda uit Driebergen verdiepte zich als onderzoeker/publicist in de persoon achter Keizer Wilhelm II en kwam hij tot de ontdekking dat het te kort door de bocht is om Wilhelm alleen als oorlogshitser te typeren.

“Een tijdje geleden verscheen er een strip rondom Wilhelm II. Zelf mocht ik hierin bijdragen door de telegramwisseling tussen Hitler en Wilhelm aan te leveren. Geweldig dat alle basisscholen in Doorn deze strip aan hun leerlingen uitdelen, wellicht dat ook hun nieuwsgierigheid wordt gewekt.” Holwerda vertelt over het dagboek van Von Ilsemann, de vleugeladjudant van de keizer. “Hij schreef op wat hij op wilde schrijven. Het ging weinig over de dagelijkse gang van zaken binnen Huis Doorn. De rode lijn in de agenda van Von Ilseman was namelijk vooral de diepe wens van de terugkeer van het Keizerrijk, maar hoe ging het nu daadwerkelijk?

Selectief shoppen om gelijk te halen

Het alom bekende verhaal napraten is wel erg gemakkelijk. Misschien is nu het moment onze nieuwe inzichten door te geven aan de volgende generaties.” De Driebergse publicist stelt dat geleerd kan worden uit de geschiedenis. Holwerda: “Maar we leren niet van het verleden door selectief te shoppen om daarmee het eigen gelijk te staven. Volgens de bekende Nederlandse schrijver Simon Vestdijk is Wilhelm II met zijn vrijgevigheid een zegen voor Doorn en omgeving geweest. Wilhelm II was een vermogend man waar velen van profiteerden. Een boerenzoon vond een eerste kievitsei, bracht dat naar de keizer en kreeg als dank hiervoor 2,50 gulden, een vermogen destijds.” Eerdere publicaties verhalen al van de inzet van de keizer bij plaatselijke calamiteiten. Met zijn brandblusapparaat, een zeer vooruitstrevend toestel destijds, was Wilhelm II vaak sneller ter plaatse dan het plaatselijk brandweerkorps. Ook Von Ilsemann is nogal eens badinerend neergezet als een simpele trouwe dienaar. Hij was juist een man met karakter en moed! In de Tweede Wereldoorlog speelde hij een heldenrol en nam daarmee grote risico’s. De schrijver Simon Vestdijk beschrijft hoe na het lekprikken van een aantal Duitse vrachtwagenbanden de bevolking er genadig van afkwam. Door ingrijpen van Von Ilsemann moest de bevolking de wegen met bezems keren, daar waar elders wel andere represailles waren. Vaak krijg ik de vraag om de karakters van Wilhelm en Von Ilsemann te schetsen. Welnu, met Heer Bommel en Tom Poes komen we aardig in de buurt. Huis Doorn als Slot Bommelstein.

Dodendraad

Dan de Eerste Wereldoorlog. De Stichting Studiecentrum Eerste Wereldoorlog (SSEW) met de heren Kruft en Andriessen, stellen na jarenlange studie (met medewerking van vele historici en juristen) dat de schuldvraag van de keizer anders ligt dan zoals nu in bepaalde ‘correcte’ kringen gedaan wordt. Holwerda: “Het schandalige Verdrag van Versailles waarbij Duitsland de afgrond in gedreven werd, zou uiteindelijk de ideale kweekvijver vormen voor de ratten die het vanaf 1933 voor het zeggen kregen.” In WO I spanden de Duitsers een hoogspanningsdraad (dodendraad) over een lengte van 332 km op de grens tussen Nederland en België. Voordat de hoogspanningsdraad werd geplaatst, brachten veel jonge mannen hier hun gezin in veiligheid, om daarna via Engeland en Frankrijk het geallieerde front te versterken. De Dodendraad was juist bedoeld om hen te stoppen. Van de 1 miljoen vluchtelingen keerden er trouwens 900.000 binnen 1 jaar (1915) terug. Veel anderen werden in Nederland geïnterneerd. De vergelijking met de huidige immigratie klopt dus niet. De Engelse regering vond het overigens uitstekend dat Nederland neutraal was. Van hieruit konden ze veel spionnen achter het front inzetten.

Wilhelm II de Waarheid

Het laatste jaar is er ook in De Nieuwsbode geschreven en bewezen wat er nu werkelijk waar is van die hele oorlogsgeschiedenis omtrent Keizer Wilhelm II. Wilhelm II, Prins van Oranje: In 1914 geschreven het Valerius Wilhelmus. ‘Wilhelmus deutscher Kaiser. Bin ich aus Zollernblut, dem Vaterland getreulich dien ich mit Gut und Blut. Holwerda tot besluit: “Verantwoordelijken neem nu echt eens uw verantwoordelijkheid en stop met NAPRATEN!” Kijk voor de nieuwste bevindingen over de keizer op www.ssew.nl en google; Wilhelm II de Waarheid. Dank aan Tim Wiessner en ‘Zilvervis’.

Fotoonderschrift: Wilhelm II tussen Hindenburg en Ludendorff (rechts)